Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σας ενημερώνουν για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2015 στο χώρο φιλοξενίας α1-innohub, Σωρού 12 στο Μαρούσι στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο: «INDES – MUSA:INnovative multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of UrbanSubsidence -prone Areas - Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων».

Δείτε εδώ φωτογραφικό υλικό.